Zpět na výstavy

INTIMITY, Pavel Kryz a J.Středa

galerie Kotelna, Říčany u Prahy

Datum: 22. 03. - 17. 04. 2012

Intimity

Galerie Kotelna

22.3-17.4 2012 

pavelkryz-obrazy

Jiří Středa-sochy

Po více než pěti letech od poslední společné výstavy, která se konala v Galerii Václava Špály, se Pavel Kryz a Jiří Středa opět setkávají. Dva odlišné výtvarné přístupy se tentokrát střetávají nad společným tématem lidské intimity, kterou každý z nich reprezentuje trochu jinak.

Figurální plastiky Jiřího Středy zachycují intimitu v pohybu. Jeho postavy promlouvají řečí těla a gesty, pohyby jakoby obnaženými v intimních situacích. Intimita je tu ztvárněna lidskou tělesností vyjadřující naléhavost určitého mezního okamžiku. Žádný z motivů Středových plastik však není neutrální. V každé z nich se nachází určitý nevyřčený moment anebo myšlenka. Takovým momentem může být například překvapení, gesto zvoucí k dialogu vyjadřující určitou sounáležitost ale také slastný okamžik. Důležitou roli v plastikách Jiřího Středy hraje také dokonale zvládnuté sochařské řemeslo a důraz na detailní zpracování každého materiálu, ať je to sádra, bronz nebo kámen.

Malby Pavla Kryze pak zvou diváky k nahlédnutí do niterných sfér lidské existence. Hlavními hrdiny jeho pláten jsou postavy jakoby vytržené z víru dění, vystavené na odiv v životních situacích, které svou nejednoznačností zvou diváka k vlastní interpretaci. Jejich příběh se zde soustřeďuje do jediného okamžiku, který prochází distorzním filtrem a mění realitu stříbrného plátna či televizní obrazovky v rozostřenou impresi. Scény vytržené ze slavných děl filmové síně slávy jsou zde stavěny do kontrastu s produkty ubíjející masové kultury a získávají neobyčejný, statický nádech. Ostré kontrasty mezi formátem barev a jednotlivých linií nazírané rozostřenou optikou tak vytvářejí pozadí, na kterém se odehrává věčný konflikt mezi nevšedností a banalitou.  


„Intimity „ – galerie Kotelna/ Špejchar

Tvorba PK působí velice příjemně, představuje různé příběhy z všedního života. Vyzařuje z ní především pohoda, ale promítá se v ní i určité napětí. Malíř zobrazuje současný svět s lehkou ironií, s jemně kritickým přístupem ke skutečnosti, která nás obklopuje. Inspiruje ho dnešní životní styl s jeho materiálním dostatkem a zároveň s jeho určitou povrchností, která pramení snad z touhy po lehkém dosažení cílů. PK dokáže citlivě vystihnout zdánlivě jednoduchou cestu k úspěchu  s nímž ovšem může být spojená i vnitřní prázdnota. Jeho obrazy či celé jejich řady, ve kterých se dané příběhy odehrávají mají několik významových vrstev. Působí na první pohled poklidně a přívětivě, ale zároveň se v nich mohou ukrývat dramatické děje. Ale abych se dostal k intimitě, která je hlavním tématem výstavy. Nabízí se myšlenka, že v dnešním světě určovaném roztěkaným způsobem života, rozptýleností a nesoustředěností, lze skutečně intimity dosáhnout možná obtížněji než v dobách, kdy lidé žili podstatně skromněji. Malba PK působí klasicky svým technickým řešením, ale upoutá hlavně osobitým vnímáním dnešního způsobu života a citem pro vystižení atmosféry.

PhDr. J. Machalický

Pozvánka na výstavu

Zpět na výstavy